'Een waardevol leven leiden en daarbij de pijn accepteren die daarbij hoort.'

Het leven leiden dat jij graag wilt leven. Zelf de regie nemen. De realiteit is vaak anders. Vaak hebben we het gevoel dat we geleefd worden.  Gedachten als ‘waar doe ik het voor’ en ‘kan ik het wel’ zijn niet zeldzaam. We denken afhankelijk te zijn van factoren die buiten onze macht liggen.

ACT voor regie over je leven
Toch is het mogelijk om ondanks deze ongemakken het leven te leiden die jij wilt leiden. Met ACT leer je vaardigheden om zelf weer de regie te nemen over je eigen leven. ACT staat voor Acceptance Commitment Therapy en is een vrij nieuwe gedragstherapie waarmee zeer succesvolle resultaten worden behaald in het omgaan met o.a. depressie, gezondheidsproblemen en andere psychische klachten.

Flexibiliteit i.p.v. oplossingsgericht
De basisprincipes van ACT gaat ervanuit dat je niet alles in de hand hebt, zoals je emoties, gevoelens en gedachten. Wel heb je in de hand hoe je reageert op deze drie. Je leert op een liefdevolle manier omgaan met jouw obstakels en deze te accepteren zoals ze zijn. Hiermee vergroot je je mentale flexibiliteit waarmee je toch kunt handelen naar hetgeen wat jij belangrijk vindt in het leven.

Leef in het nu. Zoals de wereld nu is, zie je hem nooit weer.
Menu